מקורות וקישורים

מקורות ראשוניים

  • The Abou Naddara Collection – ארכיב דיגיטלי ובו סריקות של כל גליונות העיתונים שפרסם העיתונאי, המחזאי והסטיריקן היהודי-מצרי יעקב צנוע  (يعقوب صنوع, 1839-1912) בין השנים 1910-1878. פרויקט הסריקה וההנגשה בוצע על-ידי אוניברסיטת היידלברג, גרמניה.